El Bisbe Salvador va obrir el passat dijous 23 de setembre el cicle de tres xerrades organitzades per l'IREL per reflexionar sobre la sinodalitat en l'Església ,que organitza amb motiu del Sínode convocat pel Papa Francesc, amb la conferència 'La sinodalitat en el Concili Vaticà II'.

 

El Bisbe Salvador va començar amb una explicació del moment històric de celebració del Concili Vaticà II. "L'Església vivia un moment d'obertura", en un context marcat "per una crisi de transmissió de la fe, i de distància entre el món social i l'església".

 

Va destacar que la intenció dels pares conciliars era "buscar la manera de renovar-se per ser més conformes a l'evangeli". I va afegir que el concili va posar de manifest que "l'Església no fou convocada per dominar sinó per seduir". Va afegir la clara aposta per la Pau i la justícia social".

 

El Bisbe Salvador va fer una breu explicació del contingut de les resolucions del Concili, les seves quatre constitucions, els nou decrets, les tres declaracions, el discurs d'obertura del Papa Joan XXIII i el discurs final de Pau VI. Va explicar que les conseqüències del Concili han estat interpretades durant anys com una "reforma cultural, social i religiosa. És un esdeveniment en el temps i en l'espai". En aquest sentit va afegir que "la paraula i el concepte de sinodalitat estan sempre en el cor de tota l'obra del concili".

 

En relació amb el concepte sínode va destacar que el "Sínode és tan antic com la mateixa església. L'església i sínode són sinònims". El prelat va fer un resum dels documents del Concili que parlen sobre comunió i conciliació. Entre d'altres va destacar que la constitució 'Lumen Gentium', estableix "la naturalesa i el misteri de l'Església en clau de comunió". En aquest sentit va afegir que la 'Chistus Dominus' destaca la rellevància de l'església particular donant molta importància al Consell Presbiteral i al Consell Pastoral.

 

Va recordar que la constitució 'Gaudium et spes' estableix que "el goig i l'esperança del món és el goig i l'esperança de l'Església". També citant la 'Gaudium et Spes' va afegir que "l'Església té molt interès en no viure en una bombolla", tot recordant la voluntat "d'interpretar els signes dels temps a la llum de l'Evangeli". "Els catòlics caminem junts, però anem junts amb tota la humanitat", va dir.

 

I citant una frase de la 'Lumen Gentium' va afegir que "practicar la sinodalitat és la manera de ser sacrament de salvació". Va recordar altres temes que va abordar el concili com "el ministeri jeràrquic, la col·legialitat i la participació dels laics".

 

En relació amb la presa de decisions va recordar la 'Lumen Gentium' quan diu que "tota l'Església és subjecte de sinodalitat". Va afegir que "una església sinodal és una església participativa i corresponsable". "L'Església treballa per un estil propi de participació i creant estructures que facin visible el camí sinodal. És convidada a reflexionar amb la finalitat de què les decisions siguin conformes a la voluntat de Déu", va afirmar.

 

"La nostra diòcesi ha de caminar també en aquesta direcció, cal que la formació de tots els seus membres sigui l'adequada per donar una resposta assenyada als reptes que planteja avui, la nostra societat. Formar-se no sols per adquirir nous coneixements sinó per actuar responsablement en el si de totes les comunitats cristianes", va cloure.