Foto Rectangle: 

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), reunits els dies 18, 19 i 20 de juliol a Salardú amb motiu de la reunió n. 249 de la CET, han elegit Mons. Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida, com a nou bisbe president del Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS). Mons. Giménez substitueix en el càrrec a Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona, que va morir el proppassat dia 31 de març de 2022; alhora, continua com a bisbe president del Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social (SIMCOS) de la CET.

 

El SICPAS és l’òrgan creat per la CET per coordinar, ajudar i estimular l’acció que es fa a cada una de les diòcesis en ordre a la custòdia, catalogació, conservació i restauració dels monuments i obres d’art sagrat i per promoure i difondre degudament l’art sagrat com a expressió de la fe del poble de Déu. Del SICPAS depèn Catalonia Sacra, el projecte conjunt dels deu bisbats amb seu a Catalunya creat l'any 2012 amb la voluntat de dinamitzar el patrimoni cultural de l'Església.

 

Així mateix, els bisbes de la CET han elegit Mons. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona, com a bisbe encarregat de les reunions dels delegats diocesans d’ecumenisme i relacions interreligioses de Catalunya. Mons. Conesa és president de la subcomissió de relacions interconfessionals i diàleg interreligiós de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i continua com a bisbe president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC) de la CET.