Càritas Diocesana de Lleida ha rebut el suport de la Fundació “la Caixa”, a través de CaixaBank, per donar suport a una nova forma d’aportar els ajuts per a les necessitats bàsiques a diverses persones usuàries de Càritas. Es tracta d’una targeta moneder, que garanteix i dignifica l’accés a queviures i productes d’higiene personal i de la llar a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social. Es promociona, així, una alimentació de qualitat, equilibrada i saludable, evitant l’estigmatització i afavorint que les persones puguin escollir lliurement l’alimentació segons les seves preferències.

La iniciativa va iniciar-se el juny de l’any passat i fins al desembre del mateix any van destinar-se 21.205 euros, arribant a 40 famílies. En el que portem de 2022, s’han dedicat un total de 26.900 euros que han permès donar cobertura a 35 famílies de la Diòcesi de Lleida. La consolidació d’aquest projecte de targetes moneder ha estat possible gràcies al suport de la Fundació bancària “La Caixa”, que ha fet aportacions de 9.000 euros l’any 2021 i de 9.500 euros el 2022.

Càritas Diocesana de Lleida s’encarrega de fer-ne el seguiment mitjançant un pla de treball establert i amb uns termes que prèviament s’han pactat amb les famílies i les persones beneficiàries. Es pretén que l’accés a aquest recurs també esdevingui un estímul per a usuaris i usuàries a l’hora de superar situacions de dificultat. La iniciativa se suma al model d'atenció que ja s'està portant a terme des del programa d'acollida de l’entitat, en què les ajudes no es fan en espècie, sinó en diners en efectiu.

La consolidació d’aquesta iniciativa permetrà continuar atenent de forma urgent necessitats bàsiques de famílies d’arreu del territori de la diòcesi de Lleida i s’espera que arribi a un total de 4.150 persones beneficiàries. S’engloba dins del programa d’acollida de Càritas Diocesana de Lleida, que ofereix una atenció personalitzada a tot el territori de la diòcesi de Lleida, dedicant un espai per a l'escolta, l’acompanyament i el cobriment de necessitats bàsiques de les persones que es troben en situació de risc d’exclusió. Actualment, Càritas Diocesana de Lleida disposa de 5 punts d’acollida a Lleida ciutat i 13 a diversos municipis del Segrià, la Noguera, les Garrigues, el Pla d’Urgell i l’Alta Ribagorça.