Autoria
Producció
Data publicació: 
dv., 03/27/2020
Benvolguts germans sacerdots, diaques, religiosos i col·laboradors parroquials:
 
 
Us he enviat diverses notes intentant respondre a algunes qüestions que eren noves i degudes a la situació excepcional que vivim. Sembla en alguns moments que hi ha repeticions o rectificacions. Disculpeu si teniu eixa impressió. Per part nostra és tracta d’atendre pastoralment de la millor manera possible i ajudar-vos en la vostra tasca enmig de la comunitat parroquial. Espero que pugui assolir aquest objectiu.
 
 
Ara he preparat un resum d’allò que us pot interessar més i ho he dividit en tresapartats que ens afecten en les celebracions dels sagraments en aquest temps pasqual i en la atenció pastoral a les famílies dels difunts.
 
 
CELEBRACIONS DE SETMANA SANTA
 
Donada la greu circumstància del confinament en els nostres domicilis que s’allarga en el temps, i considerant l’impediment per a celebrar la litúrgia comunitàriament a les nostres esglésies, us ofereixo algunes orientacions, al temps que algunes que ja us
he fet en comunicats meus anteriors recordant el que s’estableix ens aquest dies.
 
 
 
1) L’eucaristia, tant a la catedral com a les parròquies i comunitats on es consideri oportú de celebrar-la, tindrà lloc sense la participació física de fidels. Com hem vingut fent aquesta setmana, són de gran ajuda els mitjans de comunicació telemàtica
en directe, no gravats. Cal indicar que la missa «sense poble» no vol dir «amb l’absència del poble», ja que en l’eucaristia tot el Cos de Crist hi és present (totus Christus). Els qui no teniu la possibilitat de reproduir telemàticament aquestes celebracions, recordeu que la celebració litúrgica en l’ordre de la gràcia té tot el valor.
 
És bo, i n’estaran contents, que els fidels sàpiguen l’hora que el mossèn celebra l’eucaristia a la parròquia, encara que no sigui retransmesa telemàticament. Us podeu fer acompanyar, present-cialment, per una persona de confiança, guardant sempre la
prudència i les normes sanitàries vigents. La resta de fidels, des de casa, es poden unir a la pregària de tota l’Església.
 
 
2) L’eucaristia del Diumenge de Rams se celebrarà commemorant l’entrada del Senyor a Jerusalem segons la fórmula tercera, o entrada senzilla (Missal Romà, p. 207), ometent el ritus de la processó i de la benedicció dels rams. En el meu cas la
celebraré a les 12 hores a la Catedral
 
 
3)La missa del Crisma, amb la benedicció dels Sants Olis, la celebraré per tota la diòcesi a la catedral, el dia 7 d’abril, a les 7 h. de la tarda. La missa, sense la participació presencial del Poble sant de Déu i, per tant també, sense la participació
dels preveres, diaques, consagrats i consagrades. Únicament invitaré els tres arxiprestes de la ciutat. La distribució dels Sants Olis es farà més endavant, quan acabi l’estat d’alarma. La renovació de les promeses sacerdotals, com indicava la carta del president de la Conferència Episcopal Espanyola, que ja heu rebut, queda traslladada en la nostra diòcesi al dia de la Solemnitat de Crist, Sacerdot per Sempre, el proper
4 de juny.
 
 
4)Recordo que pel que fa al Tridu Pasqual, el que estableix el «Decret en temps de Covid-19» de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments del passat 19 de març (Prot. N. 153/20): El Dijous Sant, en la mesura de la possibilitat real establerta per aquells a qui competeix, es pot celebrar la Missa de la Cena del Senyor. Sabeu que s’ha concedit excepcionalment a tots els preveres la facultat de celebrar en aquest dia la missa sense poble, en un lloc adequat. El lavatori dels peus, que és facultatiu, s’omet. Al final de la Missa de la Cena del Senyor s’omet també la processó i la reserva en el sagrari del Santíssim Sagrament. Els preveres que no tingueu la possibilitat de celebrar la missa han de rezar Vespres (cf. Liturgia Horarum LH II, p. 391). Jo celebraré aquesta festa a la Catedral, a les 19 h.
 
 
El Divendres Sant es pot celebrar la Passió del Senyor. Cal afegir en la Pregària universal, abans de la darrera intenció del Missal, aquesta altra:
«Preguem també pels afectats per la pandèmia que ens afligeix, pels professionals de la salut que els atenen, pel repòs etern dels qui han mort i pel consol dels seus familiars i perquè Déu totpoderós allunyi del món aquest mal.
Oració en silenci. Després el sacerdot diu: Oh Déu, refugi en les dificultats, força en la malaltia, consol en les llàgrimes, mireu benignament la nostra tribulació, aparteu del món el mal que el pertorba, i confirmeu-nos en la fe i en la caritat, perquè no dubtem de la vostra providència de
Pare. Per Crist, Senyor nostre».
 
 
L’adoració de la creu consistirà en un breu moment de silenci, després d’una invitació als presents a realitzar-la de forma conjunta. Aquest acte el celebraré a la Catedral a les 17 h.
 
 
La Vetlla Pasqual, en la mesura de la possibilitat real establerta per aquells a qui competeix, es podrà celebrar amb aquestes condicions: per a l’«Inici de la vigília o lucernari», celebrada en el mateix presbiteri, s’omet el foc, s’encén el ciri i, omesa la processó, es fa el pregó pasqual (Exsultet). A continuació segueix la «Litúrgia de la Paraula». A la «Litúrgia baptismal», omesa la benedicció de l’aigua, tan sols es renoven les promeses baptismals (cf. Missale Romanum, p. 371, n.55 o Missal Romà, p. 255). Seguidament se celebra la «Litúrgia eucarística». Els qui no participen de la Vetlla Pasqual celebrada a l’església, han de resar l’Ofici de Lectura indicat per al Diumenge de Pasqua (cf. Liturgia Horarum II, p. 446). Es tracta d’una antiga tradició de l’Església pels que no poden participar o celebrar la Vetlla de Pasqua.
 
 
Aquesta celebració la presidiré en la Catedral, a les 23.30 h.
 
 
Per a l’eucaristia del Diumenge de Pasqua, s’omet el ritus de l’aspersió.
 
 
Celebraré aquest dia l’Eucaristia a la Catedral, a les 12 h.
 
 
Recordo que el Divendres i el Dissabte Sant, al migdia, no s’han de tocar les campanes de les esglésies, com es va fent tots aquests dies. Amb tot, a la mateixa hora, es pot fer una pregària en silenci per tots els malalts i damnificats per
l’epidèmia, resant igualment la pregària de l’Àngelus.
 
 
SACRAMENT DE LA RECONCILIACIÓ
 
 
En relació al sagrament de la Reconciliació en l’actual situació de pandèmia, d’acord amb la Nota de la Penitenciaria Apostòlica del passat 20 de març, recordo que estableix el següent:
 
 
1. La celebració del sagrament, quan sigui el cas, haurà de tenir lloc en un recinte ventilat, fora del confessionari, amb l’adopció d’una distància adequada, amb les mesures sanitàries pertinents, i amb l’absoluta atenció per a salvaguardar la reserva i la
necessària discreció que demana aquest sagrament.
 
 
2. L’absolució col·lectiva tan sols podrà tenir lloc en cas de greu necessitat, com és en una sala o un recinte on es trobin ingressats diversos fidels contagiats en perill de mort. Si malauradament es donés el cas durant la pandèmia, el mossèn que s’hi trobi
té el meu permís per a emprar aquesta fórmula, amb l’obligació d’informar-me personalment abans o després. (cf. Ordo Paenitentiae, n.32).
 
 
3. Aquestes disposicions ens recorden també la importància de valorar més adequadament l’anomenat «acte de contrició perfecta», anomenada també «contrició de caritat», descrita en el mateix Catecisme de l’Església Catòlica, núm.1452.
Quan un creient es troba amb la dolorosa impossibilitat de rebre l’absolució sacramental, s’ha de recordar que la contrició perfecta, procedent de l’amor a Déu estimat sobre totes les coses, expressant en la pregària personal una sincera petició de
perdó i amb el desig de confessar els pecats quan sigui possible. El Senyor atorga el perdó, fins i tot dels pecats més greus.
 
 
PREGÀRIES PELS DIFUNTS I EXÈQUIES
 
 
Atenent una “Orden del Ministerio de Sanidad” del passat 21 de març que té efectes per tot Espanya i mentre duri la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, (adjunto el text del BOE del dia 22) us vull advertir el següent:
 
 
- Vivim en aquest dies unes condicions especials, per això cal que t’atinguis al que disposa aquesta norma, entrada en vigor el dia 14 de març (R. Decret 463/2020).
 
- No s’aplica la necessitat de les vint-i-quatre hores per a poder realitzar l’enterrament d’un difunt.
 
- Afecta a totes les defuncions, independentment de llur causa, excepte la de mort violenta, que és deixa amb el criteri de l’autoritat judicial corresponent.
 
 
En contacte amb els serveis funeraris de Lleida us informo que, quan la família ho demana aquests es posen en contacte, com era habitual, amb el rector a qui correspon per a concertar l’hora de celebració en la Sala Ecumènica. L’empresa disposa de gels
desinfectants i “mascarilles” per tal que el mossèn que presideixi la pregària, si així ho estima, pugui demanar-los quan arribi. Quan es tracti d’una defunció per coronavirus, la funerària es posarà igualment en contacte amb el mossèn de la parròquia que correspongui, i la breu pregària se realitzarà a l’entrada del cementiri, respectant les sempre normes sanitàries. En les parròquies de les nostres comunitats rurals els Ajuntaments han emès ordres al respecte que cal aplicar en aquests mateixos casos. El que disposa l’odre ministerial adjunta justifica que les empreses funeràries no puguin garantir avisar al mossèn amb les 24 hores d’anticipació com succeïa en la situació anterior.
 
 
Us agraeixo la vostra disponibilitat per atendre les persones en aquests moments tan significatius per a les famílies i per les nostres comunitats.
 
 
Lleida, 27 de març de 2020
 
+Salvador Giménez, bisbe de Lleida