Les Llars del Seminari han rebut un ajut econòmic de 5.000 euros de la Fundació "la Caixa" per la sostenibilitat del projecte i aconseguir la millora de la vida de les famílies acollides. Les Llars del Seminari acullen a 18 famílies en situació de vulnerabilitat en habitatges dignes, per tal de donar-los-hi oportunitats i millorar la seva situació, fent-les participar com a protagonistes, d'una realitat social de comunitat.

CaixaBank, a través d'una aportació econòmica de la Fundació "la Caixa", ha mostrat el seu suport al projecte que gestiona la Fundació Entre Tots i Per al Bé de Tothom.

 

L'ajut rebut permetrà assegurar que les situacions econòmiques familiars no perjudiquin l'educació i formació de les persones. A més contribuirà a millorar el nivell educatiu, l'augment de la motivació i de l'autoestima dels residents. En la mateixa línia, enfortirà el projecte i el desenvolupament dels menors, les despeses acadèmiques i d'activitats extraescolars, d'oci saludable, d'interrelacions personals i, permetrà fomentar en les famílies, pràctiques de salut, higiene, formació i inserció laboral, en un habitatge digne.

 

Amb la crisi de la Covid-19 s'han obert molts interrogants. Per consolidar la sostenibilitat del projecte, cal garantint la qualitat en la gestió i aconseguir la millora de la vida de les famílies acollides. Per això cal atendre tant les necessitats d'un habitatge digne, com les necessitats de caràcter social (reforç escolar, prevenció de riscos, usos correctes de les instal·lacions i equipaments, formació i inserció laboral...,). Algunes d'aquestes necessitats, agreujades per la crisi de la Covid-19, s'han atès fins ara amb recursos propis de l’entitat.