Nomenaments a l'església de Lleida

Nomenaments (27-2-2020)

Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat els següents nomenaments per tal de suplir les vacants que s’havien produït:

 

 

• Dra. Núria-Montserrat Farré Barril, nomenada Delegada Diocesana d’Ensenyament, amb data 30.01.20.

Català

Pàgines