Producció
COPE Lleida
Data publicació: 
29/03/2015

Amb motiu de la festa del diumenge de Rams escoltarem al Prior de la Venerable Congregació dels Dolors de Lleida Sr. Fernando Gracia i al President de l'associació cultural de la Sagrada Familia i Sant Cristofol de la nostra ciutat, Sr. Francisco Seijoo, Amb els actes i els detalls de la Processó.

Con motivo de la fiesta del Domingo de Ramos, escucharemos al Prior de la Venerable Congregación de los Dolores de Lleida, Sr. Fernando Gracia i al Presidente de la Asociación cultural de la Sagrada Familia i Sant Cristobal de nuestra ciudad Sr. Francisco Seijoo, Con los actos i los detalles de la procesión.

 

Fitxer audio: