Producció
COPE Lleida
Data publicació: 
06/07/2014

Francesc Balcells; Merce Perezi Sergi Delgado membres de la ONG SED del Col-legi Maristes Montserrat, ens parlen de les activitats d'aquesta ONG.

Francesc Balcells, Merce Perez y Sergi Delgado, miembros de la ONG SED del colegio Maristas Montserrat, nos explican las actividades de esta ONG.

Fitxer audio: