Producció
Data publicació: 
16/10/2013

Entrevista en motiu de la beatificació dels màrtirs, Bisbe Salvi Huix i loc curetes de Monzón, a Tarragona

Entrevista Beatificació màrtirs 5-10-13