Producció
Data publicació: 
07/11/2013

La nostra col·laboradora Marina Coca entrevista al missioner marista lleidatà Xavier Bometón al programa De Bat a Bat.

Entrevista a XAVIER BOMETÓN, Missioner Marista. Octubre 2013