El Facebook del Bisbat de LleidaEl Twitter del Bisbat de LleidaEl Google Plus del Bisbat de LleidaEl RSS del Bisbat de Lleida

Portal de Transparència

Portal de Transparència: 

En aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, d’accés a la informació pública i bon govern, el Bisbat de Lleida informa que en aquest apartat de la Web consta la informació requerida.

Denominació: Bisbat de Lleida

Encara que no tenim notícies certes de l’existència de bisbes a Lleida abans del segle V, és indubtable, però, que l’Església de Lleida estava ja organitzada a les darreries de l’imperi romà. La diòcesi és sufragània de l’arquebisbat de Tarragona. 

El 17 de setembre de 1995, per decret de la Congregació per als Bisbes, es desmembrà de la diòcesi una part del territori de la zona aragonesa, i el 15 de juny de 1998 la resta del territori aragonès. 

La diòcesi de Lleida ocupa una superfície de 2.977’10 km2 . Confina amb les diòcesis de Barbastro-Monzón, Solsona, Tarragona, Tortosa, Urgell i Zaragoza. El seu patró és sant Joan Baptista, la festa del qual se celebra el 24 de juny, solemnitat de seu natalici. La Catedral té per titular l’Assumpció de la Mare de Déu (15 d’agost).

Els patrons de la ciutat són, la Mare de Déu de l’Acadèmia, des de 1946, que es celebra el 2 d’octubre, i Sant Anastasi que es celebra l’11 de maig

Dades de contacte: 

. Adreça.

. Telèfons.

. Correu electrònic.

. Per contactar amb el senyor Bisbe.

Organigrama:

. Sr. Bisbe.

. Organismes consultius.

. Organismes executius.

. Organisme Judicial.

Informació econòmica: 

. Els comptes de l’any 2015.