Diversos
Religiós
Situació Diocesana: 
Extra-diocesà amb càrrec ministerial a la diòcesi
Serveis
Capellà de l'
Capellà de l'Hospital Montserrat, de Lleida
Capellà del Col·legi Mater Salvatoris