Diversos
Religiós
Situació Diocesana: 
Extra-diocesà amb càrrec ministerial a la diòcesi
Comunitat: 
Serveis
Rector in solidum de
Capellà del Centre Penitenciari de Lleida