Diversos
Religiosa
Comunitat: 
Serveis
Missionera a LIMA (Perú)