El Facebook del Bisbat de LleidaEl Twitter del Bisbat de LleidaEl Google Plus del Bisbat de LleidaEl RSS del Bisbat de Lleida

Pelegrí Macarulla, Mn. Bonaventura

Prevere Difunt
Lloc de naixement: 
Lleida
Anys naixement-defunció: 
1922 to 2006
Data de la mort: 
05/12/2006

Amb el consol de la vida viscuda en el si de la fe en l’Església, ha mort Mn. Bonaventura Pelegrí Macarulla. El traspàs ha estat avui, dia 5 de desembre de 2006. La notícia dolorosa i esperançada ha corregut com un regueró d’aigua fresca, aigua de batejat, que anima l’Esperit revifant l’esperança de la fe en tots: els familiars i amics de Mn. Ventura, com era de tots conegut.

Han estat 84 anys de vida dels quals 53 de sacerdoci al servei, en l’Esperit de l’Evangeli, de la promoció del laïcat. Amb el seu especial sentit profètic penetrà el misteri de l’Església desvetllant en la consciència diocesana la importància i necessitat de l’acció dels laics.

Mn. Ventura, prohom de Lleida, insigne capellà del Bisbat de Lleida, canonge de la Catedral de Lleida, Capellà de Sa Santedat, estava en possessió de la medalla d’argent de la ciutat i d'or de la Universitat de Lleida. Nascut a Lleida, en el si d’una família cristiana -era el vuitè de 13 germans-  el 28 de març de 1922, batejat l’endemà i confirmat l’1 d’abril del mateix any. Cursà els estudis eclesiàstics al Seminari de Lleida, essent ordenat prevere el 28 de febrer de 1953.

Fer la semblança de Mn. Ventura és molt arriscat, són moltes les coses que poden quedar sense dir. La seva vida ha estat tan generosa i donada al servei de l’Església, que es fa difícil dir-ho tot. Abans de ser sacerdot havia estat empleat de banca i treballador a Correus, etapa de la vida de la qual se’n sentia molt orgullós, i podem dir que aquesta experiència directa del món del treball li va servir molt, després, en la seva acció pastoral i per l’educació i sensibilització de la seva consciència social.

Quatre etapes marquen la vida sacerdotal de Mn. Ventura. Una primera de capellà a Lleida, que va de l’any 1953 a 1962, fins que emprèn vol cap a Cali, Colòmbia. Els anys a Lleida ha estat coadjutor de la parròquia de Sant Josep i Sant Martí de Lleida, prefecte de disciplina al Seminari Menor, consiliari de l’apostolat obrer. El seu zel i el seu compromís social el portaran a Cali, Colòmbia.

Així, doncs, la segona etapa transcorre a Colòmbia, a la arxidiòcesi de Santiago de Cali, unint-se al grup de capellans de Lleida que ja fa uns anys són allí, i encara hi romanen. A Cali és nomenat coadjutor de la parròquia de Sant Pere Claver, amb dedicació especial a la JOC -joventut obrera catòlica-, a l’ACO -acció catòlica obrera- i director dels centres parroquials Independència i Gualbal. De l’abril de 1964 a setembre de 1966 és consiliari arxidiocesà de la JOC i de la JOCF -joventut obrera catòlica femenina-, i treballa a l’Acció Catòlica  d’abril de 1964 a gener de 1969 és consiliari dels Equips Universitaris de Colòmbia.

En una tercera etapa el trobem amb tasques ministerials a nivell internacional, de servei a l’Església universal. De desembre de 1966 a gener de 1969 és membre de l’equip de consiliaris per Amèrica Llatina, zona de Veneçuela, Colòmbia i Equador. De 1969 a 1972 el trobem a Friburg i París com Assistent Eclesiàstic General del moviment internacional d’estudiants catòlics -MIEC- PAX ROMANA-, i President de la comissió Pastoral Universitària de la conferència episcopal llatinoamericana -CELAM-. Raó per la qual viatja molt als països del tercer món, per conèixer i animar l’acció dels equips dels diversos moviments.

En l’última etapa, la quarta, tornat a Lleida l’any 1985, no deixa de treballar per la promoció del laïcat, del que n’és un entusiasta, i en l’aplicació del Concili Vaticà II. Mn. Ventura és un capellà del laïcat a favor del qual donà totes les seves energies i saber pastoral.

També ja a Lleida, va ser delegat diocesà de pastoral d’adults, membre del col·legi de consultors, membre de la comissió diocesana del Concili Provincial Tarraconense, vicari general de pastoral i delegat diocesà de l’apostolat seglar. Membre de la Unitat Pastoral de les parròquies de la Mare de Déu del Carme, Sant Joan Baptista i Sant Pere Apòstol, de Lleida.

Per tots aquests treballs i altres que resten en el silenci de la coneixença de Déu, gràcies Mn. Bonaventura Pelegrí Macarulla; al cel amb Déu, intercedint la Verge Maria, vetlleu pel laïcat de la Diòcesi de Lleida i de tota l’Església, fidel al vostre amor per l’evangeli. Mn. Ventura ha deixat petjada en la Història del Bisbat i de l’Església Universal.

Descansi en pau.