Comunitat Xavier C.V.X.

Tipus d'organisme: 
Moviment Apostòlic
Àrea de l'Anunci
Organisme del qual depèn
Equip
President
Consiliari