Organisme del qual depèn
Equip Pastoral
Postuladora
Vice-postulador
Promotor de Justícia
Jutge adjunt
Jutge adjunt
Notari-Actuari adjunt
Membre de la Comissió teològica
Membre de la Comissió teològica
Membre de la Comissió teològica