Ramon Prat i Pons ha pres possessió del càrrec d'administrador diocesà del Bisbat de Lleida aquest matí, 31 de juliol, en un senzill acte que ha tingut lloc al Palau Episcopal i al qual han assistit els membres del Col·legi de Consultors.

Mn. Prat ha signat la professió de fe, tal com demana el Codi Canònic per fer-se càrrec de l'administració del Bisbat, davant del Col·legi de Consultors i del secretari-canceller, Mn. Víctor Espinosa, que actuava com a notari diocesà.

L'administrador diocesà passa ser el màxim responsable del Bisbat durant el període de temps que va des de l'acceptació de la renúncia del bisbe Joan fins a la presa de possessió del bisbe electe, Mons. Salvador Giménez, que es produirà el mes de setembre.