El Facebook del Bisbat de LleidaEl Twitter del Bisbat de LleidaEl Google Plus del Bisbat de LleidaEl RSS del Bisbat de Lleida

"El concepte de salut ja inclou també el benestar espiritual"

El Doctor i psiquiatre Josep Pifarré va impartir el passat dijous 14 de desembre la conferència 'La biologia del cos' dintre del cicle 'El cos' que aquest curs organitza l'IREL (Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida).

Pifarré va destacar que "el concepte de malaltia no sorgeix al marge d'una visió determinada del món". "A totes les cultures hi ha hagut malaltia mental i, per exemple, a Grècia no es diferenciava les malalties mentals de les físiques", va dir. Pifarré va explicar que "és a l'Edat Mitjana quan apareix la separació entre malalties del cos i de la ment". I és Descartes qui distingeix entre el món de la matèria física i la ment humana. El ponent va afirmar que aquesta separació encara ens dura.

Pifarré va fer esment del pare de la psiquiatria moderna, Emil Kraepelin, per explicar que "un mateix tractament es veu diferent amb el pas dels anys". "Es pot jutjar un tractament fora del seu context?", es va preguntar. A la vegada, va recordar que "a principis del segle XX hi havia molts sanatoris per la tuberculosi, perquè no tenia tractament, quan es descobreix tractament, acaben desapareixent". "Potser d'aquí a cent anys no hi haurà hospitals per moltes malalties actuals", va aclarir Pifarré.

Inicialment, l'Organització Mundial de la Salut, segons va explicar Pifarré, definia la salut com a benestar físic, psíquic i social. Però actualment "aquesta definició s'ha ampliat a benestar biològic, cognitiu, afectiu, social i espiritual", va dir.

En aquest sentit va destacar que "si només tractem, la part biològica de la malaltia no ho farem bé". En la mateixa línia va destacar que "si tenim un concepte de salut molt alt, qualsevol trasbals ens farà patir". "Als anuncis surt gent saníssima on les persones són perfectes, aquest model pot generar malestar", va dir.

El doctor Pifarré va destacar la importància del cervell que va definir com "l'òrgan més important del cos". Va afegir que "el comportament és una propietat biològica que respon també a les lleis de la biologia". En aquest sentit va recordar que "un mateix fet a una edat ens pot afectar molt més que en un altre moment". I va dir que "el caràcter té una base biològica, ja que després d'una malaltia el caràcter canvia".
A continuació, el doctor Pifarré va destacar que a Lleida "el 30% de la població pren psicofàrmacs". I en base amb aquesta dada va assegurar que "un concepte de salut biològica queda molt coix". En aquest sentit es va preguntar si el sistema sanitari està preparat per abordar aquest patiment.