El Facebook del Bisbat de LleidaEl Twitter del Bisbat de LleidaEl Google Plus del Bisbat de LleidaEl RSS del Bisbat de Lleida

Som Energia finança l’instal·lació de plaques solars a les Llars del Seminari.

La cooperativa d’energia verda Som Energia, va signar dimecres 24 de gener un acord per al finançament total de la instal·lació d’un sistema d’autoproducció fotovoltaic amb la Fundació Entre Tots i per al  Bé de Tothom, que gestiona les “Llars del Seminari”.

Aquest serà el primer projecte adreçat a pal·liar els efectes de la pobresa energètica que finança Som Energia i permetrà a les 19 famílies en situació de vulnerabilitat, social o econòmica, que viuen en aquest edifici, estalviar al voltant d’un 30% en despesa energètica cada any.

El projecte ha estat impulsat a iniciativa del Grup Local de Lleida "Som Energia", arrel d’un estudi d’optimització de potència que es va fer a les Llars del Seminari, quan aquestes van  contractar la llum amb Som Energia, ara fa un any.

El finançament d’aquest projecte és gràcies a les aportacions voluntàries que es poden realitzar a través de la factura de llum.

En virtut d’aquest conveni signat, Som Energia realitzarà un donatiu de 23.758,35 € a la nostra Fundació, que es destinarà exclusivament a la coberta solar fotovoltaica de 12,720 KWp de potència, que instal·larà a la teulada de l’edifici, l’empresa d’enginyeria Badia Energies.

Actualment el consum elèctric de les Llars del Seminari ( pisos on viuen les famílies i consum de les rentadores comunitàries i ascensor) puja prop de 8.800 € l’any, que amb aquesta instal·lació d’autoproducció passarà a ser d’uns 6.250 €. Per tant generarà un estalvi de 2.550 € anuals i produirà el 39% de l’electricitat que ara utilitzen. El 61% restant d’energia també provindrà de fonts 100% renovables ja que tenim la llum contractada amb Som Energia.

Som Energia és una cooperativa sense ànim de lucre que té com a objecte la comercialització i producció d’energia elèctrica i calorífica provinent de fonts renovables. La seva missió és impulsar un canvi del model energètic actual per assolir un model 100% renovable, eficient i en mans de la ciutadania. Actualment compta amb més de 40.000 socis i sòcies i supera els 60.000 contractes de llum verda (cada persona sòcia pot tenir més d’un contracte).

Per part del Bisbat de Lleida ha signat el conveni, el vicari general, Josep Anton Jové, per part de la Fundació Entre Tots i pel Bé de Tothom, Carles Sanmartín i per part de Som Energia, Javier Hernández.