El projecte de les Llars del Seminari continua rebent mostres de solidaritat i col·laboració. Una de les darreres ha estat la del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida, que ha donat  mobiliari que es farà servir en el futur en la sala polivalent i dependències comunes dels habitatges socials.

Aquest col·lectiu de funcionaris de l’Administració local va decidir desprendre’s del mobiliari de les seves oficines, amb motiu de la renovació del mobiliari d'una sala de reunions, oferint tot aquest material, que està en bon estat de conservació.

Els responsables del projecte de les Llars del Seminari han acceptat fer-se càrrec d’aquest material que consta de 21 taules, 14 mòduls d’armaris i 30 cadires.

Aquest ajut arriba setmanes després de la confirmació que Procolor-Decoració Tarròs farà donació de tota la pintura que sigui necessària per decorar els habitatges socials un cop estiguin enllestits.