El Fons Solidari per a la Inclusió, l’espai de trobada creat fa un any entre la Xarxa d’Entitats d’Acció Caritativa del Bisbat de Lleida i les organitzacions empresarials per facilitar la incorporació de les persones en risc d’exclusió social al mercat de treball, ha fet balanç d’aquesta experiència i ha tret interessants conclusions per continuar treballant en aquest terreny (adjuntem document).

El passat 2 de maig de 2013, el Fons Solidari per a la Inclusió es va presentar amb la proposta d’aconseguir 100 contractes solidaris en empreses socialment responsables. Un any després cal explicar que, després de mantenir 145 contactes amb empreses i 105 visites personalitzades en unes altres, totes aquestes gestions van generar 25 contractes de treball, la majoria en el sector agrari que, malgrat no ser inicialment el tipus de contractes previstos, han estat un bon impuls per a moltes persones i famílies.

Dit això, la valoració que es fa des de les quatre entitats que han treballat el Fons Solidari per a la Inclusió és molt positiva.

Primer perquè s’ha aconseguit un apropament entre la Xarxa d’Acció Caritativa i Social i les entitats empresarials de Lleida. La jornada del 2 de maig de l’any passat va ser un element més de sensibilització i denúncia sobre la situació del món del treball a casa nostra: precarització creixent, índex d’atur insuportable, increment alarmant de les desigualtats... i conscienciar-nos que com a societat civil calia fer accions significatives.

Segon perquè ens hem dotat d’un mecanisme de treball que possibilita donar una resposta molt ràpida a les necessitats dels treballadors que se’ns presenten, tot i la fallida del finançament previst. La interrupció de l’ajut, que permetia alliberar a temps parcial una persona per gestionar aquest espai de trobada entre empresaris i Fons solidari, ha disminuït les possibilitats i l’abast previst inicialment.

Tot i això, aquesta experiència que ara compleix un any permet treure unes conclusions. S’ha posat de manifest la necessitat de modificar i polir la idea inicial de contractes solidaris. La situació actual de les empreses segurament no permet en aquests moments constituir el Fons Solidari tal com estava previst. Però s’ha obert la porta a altres possibles formes de col·laboració entre el món empresarial i la Xarxa.

Dit això, aquest espai de trobada creat fa un any és un gran valor que cal mantenir, però amb altres mecanismes de realització. En aquests moments s’està treballant en el nou projecte, que s’ha batejat Impuls Solidari pel Treball, què recull tota l’experiència viscuda i què es presentarà abans de l’estiu, tot just estigui en marxa.