L'associació Grups d'Acompanyament al Dol Lleida, ha organitzat la quarta edició del curs d'Especialista en Acompanyament al Dol en col·laboració amb la Universitat de Lleida (UdL).

El curs d'Especialista en Dol està adreçat a professionals i voluntaris del camp sanitari, educatiu i social, que volen aprofundir en l'acompanyament en el procés de dol, tant en persones adultes com en joves i nens. El curs pretén oferir els coneixements i les habilitats necessàries per abordar i acompanyar un procés de dol.

La durada del curs serà d'octubre de 2017 a juny de 2018, un divendres a la tarda (16-21 hores) i dissabte al matí cada mes (9-14 h). El curs està destinat a diplomats i llicenciats universitaris, especialment en Ciències de la Salut, Ciències de l'Educació o persones que provinguin del voluntariat al dol sense titulació universitària.
El programa està dividit en vuit blocs temàtics que van des de concepcions teòriques de la mort, la pèrdua i el dol, fins a la comunicació, els models d'intervenció i el dol en nens i adolescents.

Per a més informació podeu accedir a la web: http://www.dol-lleida.org/formacio-universitaria