El Papa Francesc va anunciar aquest divendres, 13 de març de 2015, a la Basílica de Sant Pere, la celebració d'un Any Sant extraordinari. Aquest Jubileu de la Misericòrdia s'iniciarà el present any amb l'obertura de la Porta Santa a la Basílica Vaticana durant la solemnitat de la Inmaculada Concepción i conclourà el 20 de novembre de 2016 amb la solemnitat del nostre Senyor Jesucrist, Rei de l'Univers.

El Sant Pare, a l'inici de l'any, va exclamar: “Estem vivint el temps de la misericòrdia. Aquest és el temps de la misericòrdia. Hi ha tanta necessitat avui de misericòrdia, i és important que els fidels laics la visquin i la portin als diversos ambients socials. Avanci!”

L'anunci es va realitzar en el segon aniversari de l'elecció del Papa Francisco, durant l'homilia de la celebració penitencial amb la qual el Sant Pare va donar inici a la 24 hores per al Senyor, iniciativa proposada pel Pontifici Consell per a la promoció de la Nova Evangelització per promoure a tot el món l'obertura extraordinària de les esglésies i afavorir la celebració del sagrament de la Reconciliació. El tema d'aquest any ha estat pres de la carta de Sant Pau als Efesis: “Déu ric en misericòrdia” (Ef 2,4).

L'obertura del proper Jubileu adquireix un significat especial ja que tindrà lloc en el cinquantè aniversari de la clausura del Concili Vaticà II (1965). Serà per tant un impuls perquè l'Església continuï l'obra iniciada amb el Vaticà II. Durant el Jubileu les lectures per als diumenges del temps ordinari seran preses de l'Evangeli de Lucas, conegut com “l'evangelista de la misericòrdia”. Dante Aligheri ho definia “scriba mansuetudinis Christi”. Són ben conegudes les paràboles de la misericòrdia presents en aquest Evangeli: l'ovella perduda, la moneda extraviada, el pare misericordiós.

L'anunci oficial i solemne de l'Any Sant tindrà lloc amb la lectura i publicació al costat de la Porta Santa de la Butlla, el Diumenge de la Divina Misericòrdia, festa instituïda per Sant Joan Pablo II que se celebra el diumenge següent a la Pasqua.

Antigament, per als hebreus el jubileu era un any declarat sant, que recorria cada 50 anys, i durant el qual s'havia de restituir la igualtat a tots els fills d'Israel, oferint noves possibilitats a les famílies que havien perdut les seves propietats i fins i tot la llibertat personal. Als rics, en canvi, l'any jubilar els recordava que arribaria el temps en el qual els esclaus israelites, arribats a ser novament iguals a ells, podrien reivindicar els seus drets. “La justícia, segons la llei d'Israel, consistia sobretot en la protecció dels febles (S. Juan Pablo II, Tertio Millennio Adveniente 13).

L'Església catòlica va iniciar la tradició de l'Any Sant amb el Papa Bonifaci VIII, l'any 1300. Aquest Pontífex va preveure la realització d'un jubileu cada segle. Des de l'any 1475 – per permetre a cada generació viure almenys un Any Sant – el jubileu ordinari va començar a espaiar-se al ritme de cada 25 anys. Un jubileu extraordinari, en canvi, es proclama en ocasió d'un esdeveniment de particular importància.

Els Anys Sants ordinaris celebrats fins avui han estat 26. L'últim va ser el Jubileu de l'any 2000. El costum de proclamar Anys Sants extraordinaris es remunta al segle XVI. Els últims d'ells, celebrats el segle passat, van anar el de 1933, proclamat per Pío XI amb motiu del XIX centenari de la Redempció, i el de 1983, proclamat per Juan Pablo II pels 1950 anys de la Redempció.

L'Església catòlica ha donat al jubileu hebreu un significat més espiritual. Consisteix en un perdó general, una indulgència oberta a tots, i en la possibilitat de renovar la relació amb Déu i amb el proïsme. D'aquesta manera, l'Any Sant és sempre una oportunitat per aprofundir la fe i viure amb un compromís renovat el testimoniatge cristià.

Amb el Jubileu de la Misericòrdia, el Papa Francesc posa al centre de l'atenció el Déu misericordiós que convida a tots a tornar cap a Ell. La trobada amb Ell inspira la virtut de la misericòrdia.

El ritu inicial del jubileu és l'obertura de la Porta Santa. Es tracta d'una porta que s'obre solament durant l'Any Sant, mentre la resta d'anys roman segellada. Tenen una Porta Santa les quatre basíliques majors de Roma: Sant Pere, Sant Joan del Laterà, Sant Pau Extramurs i Santa María Major. El ritu de l'obertura expressa simbòlicament el concepte que, durant el temps jubilar, s'ofereix als fidels una “via extraordinària” cap a la salvació.

Després de l'obertura de la Porta Santa a la Basílica de Sant Pere, seran obertes successivament les portes de les altres basíliques majors. La misericòrdia és un tema molt sentit pel Papa Francesc qui ja com a bisbe havia escollit com a lema propi “miserando atque eligendo”.