La Catedral de Lleida va acollir el passat dijous 13 de setembre a la tarda la Jornada de l'Enviament, la celebració en la qual la comunitat cristiana del Bisbat de Lleida obre el curs. A la cerimònia, presidida pel Bisbe Salvador, hi van assistir més de 250 fidels procedents de tota la diòcesi.

El Bisbe Salvador va destacar que "hem de demanar al Senyor que ens doni l'alegria i el coratge de viure amb coherència per predicar el Crist". En aquest sentit va destacar que "hem de demanar a Jesucrist actituds bàsiques per viure la fe". Així mateix va recordar que "el Papa Sant Joan Pau II parlava de què la nostra Església fos una casa i una escola de comunió. I remarcar la paraula escola perquè tots aprenem del Crist".

Per això va afirmar que "voldria que tots els agents de pastoral estiguin preocupats per la nostra formació". "És important que tots fem un esforç per trobar una formació, no només de paraules sinó també de vida". A més a més va remarcar que "necessitem més que mai viure la fe".

Després de les paraules del Bisbe Salvador, representants de les diferents delegacions diocesanes (catequesi, joventut, ensenyament, família, missions, esplais) van entregar un objecte representatiu de la seva activitat com a símbol de la feina prevista per aquest curs. A continuació, el Bisbe i la comunitat van reeditar el diàleg de l'Enviament, un moment en el qual els fidels es comprometen a viure i transmetre l'alegria de la Paraula de Déu.

Aquest any la monició d'entrada, les lectures i les pregàries van anar a càrrec de representants de Càritas Diocesana de Lleida.