La Fundació Verge Blanca acaba de fer pública la memòria de l’any 2014, on s’informa de quina ha estat la gestió duta a terme durant l’exercici.

Un conjunt de dades, informacions i estadístiques que cal que siguin visualitzades des de la perspectiva del compromís amb les persones, segons diu el director de la Fundació Verge Blanca, Joan Saura, en la salutació de la memòria.

La Fundació Verge Blanca és una entitat sense ànim de lucre de la Diòcesi de Lleida, que té com a objectiu el servei a la societat en el camp concret de l’educació en el temps de lleure, d’infants, d’adolescents i joves, d’adults i de la tercera edat.