L'assemblea plenària de la Conferència Episcopal Espanyola ha presentat una nova instrucció pastoral, amb el títol L'Església, servidora dels pobres. En aquest nou text, els bisbes proposen quatre punts de reflexió.

En primer lloc –capítols 1 i 2– s'hi fa una diagnosi dels principals problemes en què es troba immersa la nostra societat, amb un èmfasi especial en les noves formes de pobresa i en la precarietat laboral i econòmica derivada de la crisi; la corrupció, que en moltes ocasions té l'origen en la "cobdícia financera i l'avarícia personal"; i en un cert empobriment espiritual generalitzat en les nostres societats. Les causes que expliquen aquestes situacions, segons els bisbes, són diverses: l'expansió d'una cultura de l'immediat o un model social centrat sobretot en l'economia i en la "idolatria de la lògica mercantil", entre d'altres.

Davant d'aquests fets, en els capítols 3 i 4 es proposen diverses mesures i valors centrats per exemple en el que anomenen una "economia inclusiva i de comunió", o en el cultiu d'una espiritualitat que doni consistència al compromís social, etc. Totes són propostes d'esperança i des de la fe, que elaboren a redós dels principis fonamentals de la Doctrina Social de l'Església.

Us adjuntem el text de la instrucció pastoral L'Església, servidora dels pobres.