Producció
Data publicació: 
06/11/2014

Carles Torner, poeta, doctor en Ciències de l’Educació, professor de Relacions Internacionals i director executiu del PEN Internacional, ha estat l’encarregat de fer la lliçó inaugural del curs 2014-15 de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Lleida-IREL.
En Torner, que amb la seva dissertació inaugurava el cicle de conferències que enguany l’IREL dedica a la temàtica de l’amor, ens explica en aquesta entrevista com els diferents tipus d’amor (eros, filia i àgape) a la poesia flueixen en un mateix. I ho fa agafant una sèrie d’exemples de poemes de poetes del llarg de la història, començant pel Càntic dels Càntics. 

Entrevista a CARLES TORNER 7-11-14