Naturalesa
Institut de Vida Consagrada
Equip
Superiora de la Comunitat
Altres serveis
Serveis
Serveis Pastorals
Atenció pastoral de la «Cova del Pare Palau»
Contacte
Telèfon: 
973 794 883
Adreça postal: 

C/ Santa Teresa Jornet, nº 11, 3r.
25182 AITONA (Lleida)