Diversos
Religiós
Situació Diocesana: 
D'altra jurisdicció resident a la diòcesi