Diversos
Prevere
Situació Diocesana: 
Diocesà resident a la diòcesi
Situació: 
Jubilat
Comunitat: 
Serveis
Adscrit a
Consiliari de la
Capellà de la Residència «Juana Jugan»
Capellà de la Clínica Mare de Déu del Perpetu Socorr, de Lleida