Va estar una bona notícia la incorporació de noves persones al curs de Formació en clau de renovació parroquial, que vam fer el passat 12 de gener. L’equip que ja va començar el curs 2017-18 continuem avançant en la missió, visió i en l’estudi de cada una de les nostres comunitats parroquials,

per crear un pla estratègic i avançar en la transformació d’aquestes en parròquies vives i evangelitzadores.

En la sessió del dia 19 i tal com fem habitualment, vam començar amb una estona llarga de pregària, a la Capella de l’Acadèmia Mariana. Prop de 35 persones en comunió, obríem el nostre cor i el pensament a la inspiració de l’Esperit Sant. Tenint present les nostres comunitats amb les seves persones i les accions pastorals, demanàvem al Senyor l’acompanyament, la fortalesa i el coratge per respondre a la seva crida de ser els seus deixebles i treballar pel Regne de Déu a acollir nous deixebles de Jesús.

Tot seguit, cada grup amb els seus formadors, vam iniciar la primera sessió de formació pels qui van començaven el primer curs de Formació en clau de renovació, i la desena sessió del grup que ja va començar el curs passat.

Alguns participants han expressat què els suposa participar en aquesta formació:

“...En acabar cada sessió compartim: Què t’ha quedat?

Tots coincidim en l’esperança. És possible, si confiem i comptant amb l’Esperit Sant,  continuem aquí fent el segon curs amb les ganes de fer. Per tant, no defallim”– Montserrat, del grup de segon curs

“... Hem estat cridats per l’Esperit Sant, tenim l’afany de renovació en fer les coses millor i que cadascú doni el que tingui, això sí, amb formació. Encomanem-nos a Déu i fem un bon curs”– Josep, del grup de segon curs

“… Amb la pregària constant i sincera, amb responsabilitat, ho podem aconseguir. Estic convençudíssima: Déu Pare, Déu Fill i Déu Esperit Sant està en tots i en cada un de nosaltres. Vull donar les gràcies a tots els que fan possible les trobades d’aquesta formació.”– Margarita, del grup de primer curs

“… Sento agraïment per poder gaudir d’aquest primer curs de formació per la renovació personal i comunitària. Per conèixer i compartir amb persones d’altres comunitats la il·lusió per treballar plegades en aquesta renovació, tan necessària en les nostres comunitats. Ho visc esperançada.” – Conxita, del grup de primer curs. 

Equip  Formació en clau de renovació parroquial

En aquest vídeo podeu conèixer una mica més aquesta formació en renovació parroquial.