El Servei de Reprografia de l'Arxiu Diocesà de Lleida ha fet públiques les seves tarifes. En el cas d'imatges digitals impreses en paper o en suport digitals, cada imatge tindrà un cost de 0,30 euros i l'hora de feina de sis euros. Pel que fa a les imatges digitals de documentació gràfica cada imatge tindrà un cost de dos euros i l'hora de feina sis euros.

 

La documentació s'entregarà a través de mitjans electrònics (correu electrònic, We transfer, o USB facilitat per l'usuari. En el cas de reproduccions d'imatge amb drets d'explotació cada imatge tindrà un cost de 2 euros. Cada certificat tindrà un cost de tres euros i si aquest s'envia per correu postal, els ports aniran a càrrec de l'usuari.

 

Tota persona que utilitzi aquest servei, sigui per a ús acadèmic o altruista, haurà de signar un contracte de reproduccions d'imatge. Davant qualsevol dubte pregunteu al personal de l'arxiu.