Adscripció
Arxiprestat: 
Unitat Pastoral: 
Ciutat 1
Barriada i Població
Lleida
Horari de Misses
Hora: 
8:00
19:00
9:00
12:00
19:00
19:00
20:30
Dies: 
Feiners
Diumenges i festius
Vigílies.
Idioma: 
Català.
Català.
Català.