Monsenyor Salvador Giménez Valls, Bisbe de Lleida, ha signat el nomenament de la nova Junta de l’Acadèmia Mariana de Lleida, per un període de quatre anys, de manera que les persones relacionades han estat designades pels càrrecs de la mateixa que s’indiquen,

 

Membres de la Junta de la Pontifícia i Reial Acadèmia Bibliogràfico - Mariana de Lleida:

 

Dra. Yolanda Soria i Villalonga, Directora

 

Jordi Curcó Pueyo, Sotsdirector

 

Dr. Francisco Javier Terrado Pablo, Secretari

 

Xavier Martí i Campistol, Tresorer

 

Vocals: Francesca Agustí i Farreny, Anna Maria Gaya i Fuertes, Juan Luis Salinas Sánchez, i Josep Segués i Lladonosa; continuant com a consiliari Mn. Gerard Soler i Quintillà;

 

 

Per tal que hi hagi constància de que així és i donant fe de la seva autenticitat, signa la present notificació el Secretari General-Canceller, a Lleida, el 13 de desembre de 2021.

 

AdjuntMida
PDF icon nomenaments desembre 21 mcs.pdf123.13 KB