Naturalesa
Institut clerical de Vida Consagrada
Equip
Serveis
Serveis Pastorals
Servei pastoral: 
Atenció de la Residència d'avis «Sant Antoni de Pàdua», de Lleida
Contacte
Telèfon: 
973 235 640
Adreça postal: 

C/ Vila Antònia, 12 25007 LLEIDA