Producció
Data publicació: 
30/11/2016

Imatges del congrès on es veuen el bisbe Malla, el cardenal Ricard Maria Carles, el provincial dels carmelites, P. Marià Rosanes, el P. A. Borrell, els conferenciants P. Hilari Raguer, monjo de Montserrat, i Cristina Kaufman, carmelita descalça de Matarò.

Any document: 
1991

Congrés 4rt centenari de Sant Joan de la Creu 1991