Producció
Data publicació: 
30/11/2016

La celebració de la missa crismal el dimarts sant, presidida pel bisbe Malla qui fa l'   homilia. En aquesta missa tres joves son admesos a les ordes menors.

Any document: 
1991

Celebració Missa crismal, 1991