Producció
Data publicació: 
29/11/2016

Les Germanes de Belen celebren  una professió religiosa. El bisbe Monsenyor Ramon Malla presideix la missa. Es veu la comunitat de religioses, alguns capellans  i feligresos. També es veu el monestir i els objectes artesanals que fan les religioses.

Any document: 
1989

Professió religiosa al Monestir de Sigena - 1989