Producció
Data publicació: 
29/11/2016

Mn. Gaspar Mora parla de Més enllà de la postmodenirtat. Fa la presentació Mn. Prat  delegat de pastoral jovenil,a la fi explica la tasca que es duia a terme. La senyora Maria Rúbies, delegada d´Ensenyament respon a algunes preguntes.

Any document: 
1989

Conferència Més enllà de la postmodernitat. Gaspar Mora -1989